SWIFTER STAMBOEKBEDRIJF A700


Deze fokkerij is ontstaan uit dieren van top-bedrijven.
Er wordt geselecteerd op de vruchtbaarheidsindexen, wat in grote mate

bepalend is voor het rendement.

De VBI van de ooien en de rammen loopt op tot 200 en meer.

Een ander selectiecriterium is het exterieur.
De dieren moeten groot en lang zijn, aangezien het gewicht hierdoor bepaald wordt.
Ooien met een ruim formaat kunnen veel lammeren dragen, en ook veel ruwvoeder verteren.

Zowel uiervorm als melkproduktie worden nauwlettend geobserveerd.
Er is een positieve correlatie tussen groei en melkproduktie,
daarom worden ook de lammeren aan weegcontroles onderworpen.

Swifter ooien moeten tevens zorgzame moeders zijn: ze moeten hun eigen jongen aanvaarden,

ook al zijn er 3 of 4 lastposten aan de uier.

Benen en klauwen moeten degelijk zijn opdat de dieren zo lang mogelijk meegaan.

De ooien hebben voor 95 % wolloze staarten.

Er is streng geselecteerd naar ARR/ARR dieren, met het doel een kudde te kweken die BSE-en

scrapie-ongevoelig is. Dit doel is nu bereikt.

Door selectie zijn onze schapen nu MyoMax Gold en blindfactorvrij.

Jaarlijks wordt van alle lammeren de vleesindex berekend.

Een grote variatie van de beste bloedlijnen uit het stamboek is in de kudde aanwezig.
Import van uitgelezen rammen zorgen voor het nageslacht en voorkomen inteelt.