SANITAIR

Deze fokkerij heeft de hoogst mogelijke gezondheidsstatus:

  Zwoegervrij of Maedi Visna negatief.

  Scrapie onverdacht.

  Vrij van het VRQ-gen.

  Genotype ARR/ARR en dus scrapie- en BSE-ongevoelig.

  Vrij van rotkreupel.

  Vrij van wolschurftmijt. (Psoroptes ovis)

  Gevaccineerd tegen clostridium en pasteurellose
   Dit geldt eveneens voor de aangeboden lammeren.

  Gevaccineerd tegen blauwtong vanaf 2008.

In 2003 is het scrapievrij certificaat behaald, zodoende heeft het bedrijf nu,
volgens de E.C., Status I, en is dus exportwaardig.